Tunnista ja myönnä heikkoudet/vahvuudet

Oman henkilökohtaisen kehittymisensä kannalta yksilön on todella tärkeää tietää omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Hyviä puolia hyödyntämällä voi avautua esimerkiksi työelämässä monia mahdollisuuksia. Heikompien osa-alueiden tiedostaminen auttaa sen sijaan kehittymään sekä ihmisenä että työntekijänä.

Heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen on osoitus yksilön kypsyydestä. Asiantuntijat ovat arvioineet, että ihminen toimii entistä kokonaisempana silloin, kun hän voi tasapainotella eri osa-alueidensa välillä.

Käsittelemme tässä artikkelissa asioita, joiden takia heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen on yhä tärkeämpää.

Tiedostaminen on osa oppimisprosessia

Ihmisen on hyvä olla tietoinen omasta persoonastaan, sillä kaikkein menestyneimmät yksilöt tuntevat itsensä läpikotaisin. Jotkut saattavat suhtautua itseensä liian negatiivisesti, minkä johdosta omia vahvuuksia voi olla vaikeaa nähdä objektiivisesti.

Hyvä vaihtoehto omien vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen on varata itselleen aikaa miettimällä näitä asioita tai kuunnella muilta saatua palautetta. Esimies on saattanut kehua sinua nopeaksi tekijäksi, joka suoriutuu annetuista tehtävistä tavoiteaikaan mennessä tai jopa sitä ennen. Samassa projektissa työskennellyt henkilö on voinut sen sijaan kehua mahtavia yhteistyökykyjä, joiden ansiosta asiat ovat sujuneet jouhevasti. Tällainen palaute kannattaa ehdottomasti laittaa visusti mieleen.

Entiseltä esimieheltä myös kysyä, mistä on suoriutunut erityisen hyvin ja häneltä voi kysellä samalla myös mahdollisia kehityskohtia. Vaikka joistain ominaisuuksista tulisi negatiivista palautetta, kannattaa ne ehdottomasti pitää mielessä.

Jos mieleen ei tule muuta kuin työhön keskittyvää palautetta, kannattaa aktiivisesti lähteä pyytämään sitä esimerkiksi tuttavilta tai perheenjäseniltä. Lähipiiriin kuuluvat henkilöt voivat antaa ainutlaatuisia kommentteja, joita muualta ei välttämättä saa ja he osaavat kuvailla niin hyviä kuin huonojakin puolia.

Jos tiedustelut eivät tuota toivottua tulosta tai itsestään tuntuu vaikealta arvioida hyviä ja huonoja puolia, erinomainen vaihtoehto on suunnata tapaamaan aiheeseen erikoistunutta asiantuntijaa. Monilla psykologeilla sekä rekrytointihenkilöillä on erilaisia persoonallisuustestejä, joista voi oppia omasta identiteetistään. Lisäksi niistä voi saada näkökulmaa, sopiiko itse paremmin esimies- vai asiantuntijatöihin. Näitä tietoja kannattaa ehdottomasti hyödyntää esimerkiksi työnhakuprosessissa tai uutta työpaikkaa etsiessä.

Hyödynnä tietoisuutesi työhaastattelussa

Hyvien ja huonojen puolien tiedostaminen on erittäin tärkeää rekrytointiprosessin kannalta. Monia saattaa jännittää jo etukäteen kysymys omista heikkouksista ja vahvuuksista. Tarkoituksena ei suinkaan ole saada hakija tuntemaan olonsa kiusaantuneeksi, vaan kysymyksen tarkoituksena on selvittää molempien osapuolten näkökannalta sopiiko kandidaatti tehtävään.

Jos kyseessä on positio, jossa on paljon stressiä ja tiukkoja aikarajoja, ei se välttämättä sovi helposti stressaantuvalle henkilölle, joka tuskin viihtyisi työn parissa kovinkaan pitkään. Sama aihe korostuu myös vastakkaisella tavalla. Kun omat vahvuudet kohtaavat työhaastattelijan määrittelemät ominaisuudet, on kyseessä varmasti erittäin sopiva paikka omalle persoonalle. Näin molemmat ovat tyytyväisiä; työntekijä nauttii asemastaan ja työnantaja on löytänyt työlle luotettavan ja omistautuneen tekijän.

Työhaastattelussa on myös hyvä kertoa siitä, miten vahvuudet ja heikkoudet ilmenevät. Jos hakijalla on antaa konkreettisia esimerkkejä menneistä onnistuneista työprojekteista, joissa vahvemmat ominaisuudet ovat tulleet esiin, on se erittäin hyvä asia. Omista heikkouksista kertoessa on hyvä mainita kehittävänsä näitä piirteitä, jotta niistä pääsisi eroon.

Kehitä heikkouksiasi

Heikkouksien myöntäminen on suurta rikkautta, sillä ainoastaan tiedostamalla niitä voi työstää. Vastaavasti voi myös välttyä suuntautumasta alalle, joka ei sopisi yhteen oman persoonan kanssa ollenkaan. Aivan ensimmäisenä kannattaa kirjoittaa ylös ominaisuudet, joita haluaa kehittää parempaan suuntaan. On hyvä läpikäydä mielessä, millaisissa tilanteissa nämä piirteet ilmenevät. Kun prosessi on valmis, kannattaa asettaa itselleen tavoitteita, joita seuraamalla voi kehittää luonnettaan haluttuun suuntaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvä pitää päiväkirjaa, jossa listaa sekä hyviä että huonoja tapahtumia tavoitteeseen pääsemisen kannalta. Aiempia tapahtumia kannattaa lukea rehellisesti ja miettiä, miten päästä prosessissa eteenpäin. Jos edistymistä ei tapahdu, kannattaa rehellisesti myöntää asia itselleen ja suunnitella toisenlaisia jatkotoimenpiteitä.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei yksikään ihminen ole täydellinen. Jokaisella on omat heikkoutensa, vaikka ystävä, perheenjäsen tai kollega tuntuisi ylivertaiselta. Työmaailmassa tarvitaan monenlaista tekijää, eivät kaikki voi olla esimerkiksi toimitusjohtajia.

Ota kaikki irti vahvuuksistasi

Vahvuuksien tunnistaminen voi edesauttaa uraa todella paljon, sillä sitä kautta voi löytää uusia mahdollisuuksia työelämästä ja päästä urallaan pidemmälle. Jos tietää nauttivansa paineen alla työskentelemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta, kannattaa harkita suuntautumista myynti- tai kiinteistöalalle. Tarkkuudesta pitävä henkilö voi sitä vastoin pärjätä erinomaisesti tilintarkastuksessa.

Omia vahvuuksia on hyvä tuoda aktiivisesti esiin esimiehelle esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Jos työpaikalla on avautumassa uusi ja mielenkiintoinen positio, on hyvä muistuttaa jo etukäteen omasta osaamisestaan ja tuoda tätä kautta esiin omaa sopivuuttaan kyseiseen asemaan. Toisinaan voi käydä niin, ettei paikka edes mene avoimeen hakuun, jos esimies pitää juuri sinua sopivana vahvuuksiesi ansiosta ja palkkaa juuri sinut siihen suoraan.