Onko Suomessa helppo ryhtyä yrittäjäksi?

Suomi on rakentunut pienten ja keskisuurien yrityksien varaan, ja ne ovat maamme tärkeimpiä työllistäjiä ja veronmaksajia. Vaikka maa on itsessään pieni, on erityisesti vientiteollisuudella erittäin suuri merkitys kansantaloudelle. Uudet yrittäjät otetaan vastaan yhteiskunnan näkökannasta, sillä he luovat uusia työpaikkoja ja laittavat talouden pyörimään.

Suomi on tunnettu yrittäjämyönteisyydestään, mutta samalla myös tuntuvasta byrokratian määrästä yhtiötä perustettaessa tai toiminimeä pyörittäessä. Nämä asiat saavat usein omasta yrityksestä haaveilevan miettimään, miten asiat käytännössä onnistuvatkaan. Uusi yrittäjä voi kuitenkin hakea esimerkiksi taloudellista tukea toimeentuloaan tai avustuksia ulkopuolisen työntekijän palkkaamista varten.

Liiketoimintaidean selventämiseen saa apua

Suomen yrittäjämyönteisyys heijastuu ennen kaikkea siinä, että yksityishenkilöille tarjotaan apua yrityksen perustamisvaiheessa. Jos itsellään on ajatus siitä, mitä haluaisi tehdä, voi olla erittäin hyvä idea käydä keskustelemassa ELY-keskuksissa tai yritysklustereissa. Molemmat ovat kunnallisia tai alueellisia julkisen sektorin tarjoamia palveluja, joissa yrittämiseen erikoistunut asiantuntija voi auttaa idean syventämisessä sekä liiketoimintasuunnitelman selventämisessä. Ennen yrityksen aloittamista on erittäin tärkeää, että liiketoimintasuunnitelma on kunnossa, sillä se on avain esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen saamiseen.

Julkisella sektorilla työskenteleviin asiantuntijoihin on helppo ottaa yhteyttä, minkä ansiosta oman liiketoimintaidean selventäminen onnistuu vaivattomasti. Konsultointiapua saa aina halutessaan, mikä on erittäin hyvä asia yrittäjyydestä haaveilevalle.

Rekisteröiminen sujuu vaivattomasti

Uuden yrityksen aloittaminen ei kestä kovinkaan kauaa, sillä hakijan täytyy toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen suhteellisen vähäinen määrä papereita, jotka koskevat muun muassa yhtiön toimintaa ja perustajaa. Kun nämä tiedot ovat kasassa, käytännössä vahvistuksen saa muutamien päivien sisällä. Annettu informaatio merkitään yritystietojärjestelmään sekä mahdollisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten joukkoon sekä ennakkoperintärekisteriin.

Uuden yrityksen rekisteröimisprosessi on suhteellisen helppo moneen muuhun maahan verrattuna, sillä konservatiivisimmissa maissa voi joutua hakemaan leimoja ja monenlaisia sertifikaatteja erilaisista toimistoista. Osakeyhtiön ja toiminimen rekisteröiminen onnistuu Suomessa vaivattomasti internetin välityksellä.

Säästöt antavat yrittäjälle pehmeämmän alun

Monelle yrittäjyys on ollut pitkäaikainen unelma, jonka toteutumista on voinut odottaa vuosia. Jos liiketoimintaidea on ollut jo pidemmän aikaa tiedossa, on sitä kohti voinut tehdä töitä esimerkiksi päätoimisen työn ohessa. Henkilö on voinut parhaassa tapauksessa kerryttää säästötililleen mukavan pesämunan, jonka avulla toiminnan pyörittäminen käy yrityksen vauvavuosina sujuvammin.

Säästöt pehmentävät erityisesti yrittämisen alkutaivalta. Usein käy niin, ettei yrittäjällä ole varaa nostaa palkkaa itselleen useampaan vuoteen, ennen kuin liiketoiminta kääntyy voitolliseksi raskaiden alkuinvestointien jälkeen. Taloudellinen pesämuna voi auttaa selviytymään yllättävistä laskuista tai muista ennalta arvaamattomista menoista, joita ei ole osannut ennakoida etukäteen. Jo pienemmillä säästöillä voi nukkua yönsä rauhassa, kun tietää taloudellisen turvaverkon olevan olemassa.

Starttirahasta taloudellista apua

Vaikka säästöjä ei löydy, se ei ole missään nimessä este yrityksen aloittamiselle. Suomen TE-palvelut myöntävät starttirahaa uudelle yritystoiminnalle sekä itsenäiselle työllistymiselle. Tarkoituksena on helpottaa yrittäjän omaa toimeentuloa ajanjaksolla, jonka aikana yritys vasta aloittelee ja käynnistelee toimintaansa. Parhaassa tapauksessa sitä voi saada jopa 12 kuukauden ajan, mikä on pitkä ajanjakso yrittäjän elämässä.

Starttirahan hakeminen onnistuu helposti paikallisesta TE-toimistosta, jossa saa konsultointia siihen, onko henkilö oikeutettu starttirahaan. Sitä ei voi kuitenkaan enää hakea, jos yritystoiminta on jo ehditty käynnistää. Henkilön tarvitsee esittää toiminta- ja rahoitussuunnitelma saadakseen apua. Valintaperusteet, joiden pohjalta määritellään, onko henkilö oikeutettu starttirahaan, määräytyvät esimerkiksi yrityksen alan paikallisella kilpailutilanteella sekä uuden yritystoiminnan tarpeellisuudella uudella paikkakunnalla.

Starttiraha on merkittävä taloudellinen tuki valtiolta uudelle yksityisyrittäjälle. Julkinen sektori haluaa madaltaa kynnystä työpaikkojen luomisen kannalta, mikä näkyy myös tämän edun myöntämisen kautta. Tällä tavalla halutaan taata, että uudella yrittäjällä on mahdollisuus elää työn ohella kohtuullista elämää ilman, että uuden elinkeinon aloittaminen nielisi kaikki rahat.

Avustukset helpottavat ulkopuolisen palkkaamista

Suomen valtiolta on mahdollisuus saada taloudellista apua myös muiden ihmisten työllistämiseen. Esimerkiksi ELY-keskuksen kansainvälistymisprojektit tarjoavat mahdollisuuden saada rahoitusta projektiluontoiseen työllistämismahdollisuuteen. Yrittäjä voi hakea alueellisilta ELY-keskuksilta apurahaa esimerkiksi tuotteensa viemiseksi kansainvälisille markkinoille, jos yrityksen taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuutta palkata uutta työntekijää heti vakituisesti.

ELY-keskuksen rahoituksen hakemista varten täytyy olla selkeä projektisuunnitelma sekä tavoite, johon se tähtää. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kiinnittää huomiota, että raha täytyy käyttää uuden henkilön palkkaamiseen, joten omistaja voi käyttää apurahaa oman palkkansa maksamiseen.

Muita tunnettuja valtion instituutioita, jotka myöntävät taloudellista tukea yrityksille, ovat Tekes sekä Sitra. Tekes keskittyy innovaatiotoiminnan rahoittamiseen sekä verkostoitumiseen, joten se myöntää rahoitusta sen perusteella, miten innovatiivinen uusi konsepti tai tuote on. Hakija voi saada taloudellista tukea esimerkiksi kansainvälistymisprosesseihin.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, joka tunnetaan laajemmin nimellä Sitra, myöntää sen sijaan taloudellista tukea kestävään hyvinvointiin tähtäävään liiketoimintaan sekä uusien käytäntöjen liiketoimintamalleihin. Ennen taloudellisten avustusten hakemista on hyvä miettiä, mikä instituutio vastaa parhaiten omiin toiveisiin.